श्री सार्थ ज्ञानेश्वरी मराठी संतसाहित्यातील श्रेष्ठ ग्रंथ. अनेक जण याचे नियमित पारायण करतात. पण यातील ओव्यांच्या अर्थाचे वाचन त्याप्रमाणात सहसा घडत नाही. आता आधुनिक उपकरणांमुळे कोणत्याही ग्रंथाचे श्राव्य संस्करण करून ऐकणे खूपच सोपे झाले आहे. सौ. शशी म्हसकर यांनी श्रीज्ञानेश्वरी ओव्यार्थ वाचून घेतला. इतर भाविकांनाही त्याचा लाभ घडावा म्हणून प्रस्तुत.
खालील प्लेयर वर ऐका:Post a Comment Blogger

 
Top