बाळगोपाळांना छान गोष्टी ऐकून त्यांचे मनोरंजनही होईल आणि वाचनाची गोडीही लागेल.  
श्री माधवराव वाबळे यांनी छान छान गोष्टी पुस्तकाचे वाचन करून सर्वांसाठी  संग्रहित केल्याबद्दल त्यांचे लाख लाख आभार!!

Post a Comment Blogger

 
Top