अष्टावक्र गीता (हिंदी) - Ashtavakra Gita in Hindi
अष्टावक्र गीता (हिंदी) - Ashtavakra Gita in Hindi

Ashtavakra Gita is a dialogue between Ashtavakra and Janaka on the nature of soul, reality and bondage.It offers an extremely radical versi...

Read more »

भवन भास्कर (वास्तूशास्त्र ) - Bhavan Bhaskar - Vastu Shastra Hindi Book
भवन भास्कर (वास्तूशास्त्र ) - Bhavan Bhaskar - Vastu Shastra Hindi Book

...

Read more »

अष्टावक्र गीता - मराठी विवरण - सौ. मनिषा अभ्यंकर
अष्टावक्र गीता - मराठी विवरण - सौ. मनिषा अभ्यंकर

अष्टावक्र गीता यांचे मराठी विवरण सौ. मनिषा अभ्यंकर, सांगली यांनी केले आहे आणि सर्वाना उपलब्ध करून दिले आहे.  त्यांचे मनापासून लाख लाख धन्य...

Read more »
 
Top